Fukt- & alkalispärr för Betonggolv

Auktoriserade för Florosil och Florosil TS

Injo Golv är numera auktoriserade för Florosil och Florosil TS – marknadens bästa produkter för fuktspärr av betonggolv. I och med detta utökar vi vårt utbud av tjänster och därmed möjligheten att på ett ännu bättre sätt kunna bistå våra kunder. 

> Kontakta oss gärna för mer information!

> Behöver du hjälp omgående? Ring oss!

Varför använda fuktspärr på betonggolv?

En fuktspärr förhindrar att alkali som bildas i fuktig betong tränger upp och orsakar skada i golvkonstruktionen. Såväl i underlaget som i ytskiktet. Utan en fuktspärr som Florosil eller Florosil TS kan alkalisk fukt leda till nedbrytning av lim och andra känsliga komponenter i konstruktionen. Med tiden kan underlaget bli poröst och ytskiktet skadas. 

Produkterna från Silanex förhindrar att detta sker. Både Florosil och Florosil TS är fuktspärrar, men skyddar i olika grad.

Florosil – hydrofoberingsmedel för fukt- & alkalispärr

Mjölkaktig vätska som sprayas på betongen. Hindrar fukt och alkali från att göra golvet poröst och skada konstruktionen. Ej 100% diffusionstät. 

Florosil TS – diffusionstät fukt-, alkali- & emissionsspärr

Diffusionstätt spärrskydd som rollas på innan ytskiktet läggs på plats. Stoppar förutom alkalisk fukt även hälsovådliga emissioner från eroderat lim och PVC-baserade mjukgörare från att nå inomhusluften. 

Injo Golv hjälper er med fuktspärr vid anläggning av nya betonggolv, likväl som vid renovering av befintliga golv där fukt redan påvisats.


Produkterna är fria från lösningsmedel och miljöanpassade för att värna om både miljö och användare. Florosil uppfyller, enligt tillverkaren Silanex, Svenska Naturskyddsföreningens miljökrav och är godkänd som Bra Miljöval produkt. Den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav AFS 2005:18 och är registrerad i BASTA.

Kontakta oss idag

Fyll i dina uppgifter här eller ring oss på 08-93 05 56.