Injo Golv AB ändrar fakturaadress

5 november, 2020 10:43 e m


Injo Golv AB arbetar aktivt med att effektivisera de administrativa processerna i bolaget. Som ett led i detta arbete inför vi elektronisk fakturahantering. Det innebär att vi måste be er ändra fakturaadress till oss.

Ny fakturaadress:
Injo Golv AB
FE 21224
838 76 Frösön

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår inscanningstjänst och passerar ej Injo Golv. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till vår besöksadress.

För snabb hantering
För att underlätta korrekt och snabb hantering av Era fakturor skall följande information alltid stå på fakturorna:

  • Fakturanummer
  • Injo Golvs order-/projektnummer ( PXXXX )
  • Fakturadatum
  • Förfallodag
  • Totalbelopp
  • Momsbelopp
  • Bankgironummer, plusgironummer
  • VAT
  • Organisationsnummer

Maila in faktura i PDF-format
Ni kan också e-posta in fakturorna men det är då viktigt att fakturorna har ovanstående adress. Man kan bara skicka en faktura per PDF. Lägger man flera fakturor i samma PDF, så betraktas de som en faktura. Bilagor skall också läggas i samma PDF som fakturan, annars blir de inte scannade.

Dock kan man maila in flera PDF:er i samma mail.

e-postdressen är: faktura@injogolv.se

Har du frågor kontakta oss:
E-post: info@injogolv.se      

Ett stort tack på förhand för er medverkan!

Med vänliga hälsningar

Mikael Persson
Injo Golv AB

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här eller ring oss på 08-93 05 56.