Om företaget

Injo Golv AB grundades 1 juli 2002 efter att ha varit en fristående avdelning inom
företaget Injo Fog & Golv AB. 1999 tog vi över Ulfcar Entreprenad i Stockholm som
har över 30 års efterfarenhet av olika typer av Acrydur-beläggningar. Vi är främst
inriktade på företag som är i behov av slitstarka golvlösningar.

I januari 2017 förvärvade TM Progress majoriteten i Injo Golv. TM Progress är en av
Sveriges ledande leverantörer av avjämningsmassa och målet är att TM Progress och Injo
tillsammans ska växa i region Stockholm. Samarbetet ger både TM Progress och Injo Golv
ökade möjligheter att fortsätta utveckla sina erbjudanden och därigenom skapa ökad
nytta för såväl entreprenörer som slutkunder.

Vi är baserade i Järfälla och utför arbeten i hela Stockholmsregionen samt i Mellansverige.
Läs mer under Tjänster.