Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen GDPR gäller från och med 25 april och ersätter den gamla Personuppgiftslagen (PuL). Därför vill vi på Injogolv AB informera om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med den nya förordningen. Vi vill att du ska förstå att dina personuppgifter är trygga hos oss.

Vår integritetspolicy avser behandlingen av samtliga personuppgifter som vi samlar in och hanterar i vår verksamhet, såväl strukturerade som ostrukturerade data. Policyn beskriver varför Injogolv AB samlar in personuppgifter, hur de används och skyddas, och vilka rättigheter du har i samband med detta.

Denna policy kan komma att uppdateras vidare och kommer då att publiceras i uppdaterad version på denna webbsida. Senaste uppdateringen är 25 maj 2018.

 

Vem är ansvarig för att personuppgifter hanteras?

Injogolv AB, organisationsnummer 556628-6166, är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta oss enligt information längst ned på denna sida.

 

Varför samlar vi in information om dig?

Vi samlar information för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot befintliga eller blivande kunder, leverantörer eller anställda.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

För att fullgöra våra förpliktelser så kommer vi alltid att behöva ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom ex. e-postadress och telefonnummer. Beroende på vilken relation du har till oss kan ytterligare uppgifter behövas, såsom ex. befattning/yrkesroll, fastighetsbeteckning för ROT-avdrag. Vår ambition är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

 

Hur använder vi informationen vi samlar in om dig?

Vi använder den för att kunna ge dig information såsom ex. offerter, produktinformation, arbetsdokumentation, fakturor, beställningar, etc. i enlighet med varför vi samlar in information.

 

Hur länge spar vi informationen vi samlar in om dig?

Vi sparar den så länge som affärsrelationen med dig består, så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och/eller din arbetsgivare, och dessutom så länge som bokföringslagen och andra juridiska krav säger. När de två senare inte längre hindrar kommer vi på din begäran alltid att ta bort informationen om dig.

 

Lämnar vi ut informationen vi samlar in om dig till någon annan?

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.  

 

Hur skyddar vi informationen vi samlar in om dig?

Personalen hos Injogolv AB har bara tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina arbeten. Vi arbetar fortlöpande med informationssäkerhet i form av utvecklade arbetsrutiner och uppdaterade systemlösningar med fokus på att skydda personuppgifter.

 

Vilka är dina rättigheter?

Tillgång till din information:
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter, när och hur de behandlas, samt ett utdrag över vilka uppgifter vi har om dig.

Rättelse:
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.

Radering:
Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som lag kräver att vi behåller.

Flyttning (dataportabilitet):
Du har rätt att begära att vi ska flytta dina personuppgifter från våra dataregister till antingen ett annat företag eller till dig själv. Vi får dock inte flytta uppgifter som lag kräver att vi behåller.

Klagomål:
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss.
Du har även rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du utnyttja någon av dina rättigheter enligt ovan så kontaktar du oss via e-post enligt nedan. Om du vill lämna klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Injogolv AB

Girovägen 9

175 62 Järfälla

Kontakta oss idag

Fyll i dina uppgifter här eller ring oss på 08-93 05 56.